Απόφοιτοι, αλλά και πάντα φοιτητές

1 Ιουλίου 2019
European-1.jpg

Στις 21 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η τελετή απονομής των πτυχίων στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του οποίου το Κέντρο μας, το GOC, είναι Πανεπιστημιακή Κλινική.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο Ιατρικός Διευθυντής του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, Καθηγητής Νίκος Ζαμπόγλου, να απονέμει πτυχίο σε μία από τις πρώτες αποφοίτους. Ο κ. Ζαμπόγλου είναι από το 2018 Τακτικός Καθηγητής στην έδρα της Ογκολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, εκπαιδεύονται στους χώρους του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου από τους ιατρούς/ακαδημαϊκούς μας. Η εκπαίδευση γίνεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τη χρήση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και της τεχνογνωσίας του GOC.

Επιπλέον, οι φοιτητές αναπτύσσουν κατά την εκπαίδευσή τους ερευνητικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση του ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού του Κέντρου.

Ακόμα, διοργανώνονται σεμινάρια εκπαίδευσης, διαλέξεις για ενημέρωση του κοινού και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ως επίσης και επιστημονικά συνέδρια.

Το πρόγραμμα καλύπτει το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ογκολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών Ιατρικής με τις βασικές αρχές της κλινικής πρακτικής στην Ογκολογία, η παροχή κλινικών γνώσεων και η επαφή με τις βασικές κλινικές δεξιότητες.

© German Oncology Center. All rights reserved.