Εκπαιδευτικό πρόγραμμα BioS

19 Απριλίου 2020
Computational-Biology.jpeg

Τι να περιμένετε;

Θα επεκτείνετε τις ικανότητες σας στο πεδίο της βιοπληροφορικής και θα επωφεληθείτε από μια κοινότητα μάθησης στην οποία συμμετέχουν, ιατροί, επιστήμονες, ειδικοί στη βιοπληροφορική, καθηγητές και διαμορφωτές πολιτικής.

Το πρόγραμμα BioS παρέχει βασικές γνώσεις αναφορικά με μεθόδους και εργαλεία βιοπληροφορικής καθώς και στατιστικής με την χρήση Η/Υ η οποία εστιάζει στην ερμηνεία των βιοϊατρικών δεδομένων. Συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα BioS, εσείς και το προσωπικό σας θα μάθετε πως μπορείτε να αξιοποιείτε υπηρεσίες γενετικής πληροφορικής στην καθημερινή σας εργασία με τους ασθενείς.

Το πρόγραμμα είναι αρθρωτά δομημένο:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη βιοπληροφορική

Ενότητα 2: Υπολογιστική στατιστική για κλινικούς ιατρούς και επαγγελματίες υγείας

Ενότητα 3: Εμπορικές υπηρεσίες εξατομικευμένης γονιδιωματικής στην περίθαλψη του ασθενούς

Ενότητα 4: Βελτίωση της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη

Σύντομη περιγραφή: 

H ενότητα 1 παρέχει βασικές γνώσεις για το πώς τα μοριακά δεδομένα συνδυάζονται με τη σύγχρονη βιοϊατρική για την κατανόηση του υποβάθρου της εξατομικευμένης γονιδιωματικής ιατρικής.

H ενότητα 2 παρέχει μία πρακτική εισαγωγή στην ανάλυση βιολογικών και βιοϊατρικών μεγάλων δεδομένων για την ανάπτυξη κριτικής κατανόησης ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Στην ενότητα 3 οι συμμετέχοντες θα μάθουν να ερμηνεύουν αποτελέσματα από την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών γονιδιωματικής.

Αυτή η ενότητα θα τους καταστήσει ικανούς να ενσωματώνουν αυτές τις υπηρεσίες στην περίθαλψη των ασθενών.

H ενότητα 4 διδάσκει τους συμμετέχοντες να δημιουργούν αποτελεσματικές και αφοσιωμένες ομάδες καθώς και αποτελεσματικές σχέσεις με τους ασθενείς και να αξιοποιούν στρατηγικές και εργαλεία προς την κατεύθυνση παροχής ιατρικής φροντίδας προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ασθενών.

Εγγραφές

Για να συμμετάσχετε στην εκπαίδευση, παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ: https://mooc.bios-project.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες: www.bios-project.eu Επικοινωνία: [email protected]

© German Oncology Center. All rights reserved.