Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανία

ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι επιστημονικές εξελίξεις στην ογκολογία είναι σημαντικές και ακολουθούν ρυθμούς που φέρνουν κοντύτερα την ίαση ή και την, με καλύτερη ποιότητα ζωής, αντιμετώπιση της νόσου. Είναι απαραίτητο όμως οι εξελίξεις αυτές να συμπλέουν και με την συμμετοχή στην έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παγκοσμίως συναρπάζουν. Το GOC, όπως κάθε σύγχρονο, άρτιο και υπεύθυνο ογκολογικό κέντρο, συμμετέχει σε αυτά τα μέτωπα από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, έχοντας ήδη υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με δυναμικά και καταξιωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά Κέντρα και βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις της Κύπρου και του εξωτερικού. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Με το ΤΕΠΑΚ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥΕπικυρώθηκε επίσημα στις αρχές Οκτωβρίου 2018, λίγο πριν συμπληρωθεί μάλιστα ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του GOC, η συμφωνία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για την ίδρυση Ερευνητικής Μονάδας με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας Καρκίνου» (ΚΕΚ).

Κατά το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ η εναρκτήρια επιστημονική συνάντηση, όπου επιστημονικό προσωπικό του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, ερευνητές από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντιπρόσωποι τοπικών βιοτεχνολογικών εταιριών και διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό παρουσίασαν τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις και τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών στην ογκολογία.

Όπως επισήμανε ο Καθ. Νίκος Ζαμπόγλου, το Ερευνητικό Κέντρο θα υποστηρίζεται από καινοτόμες ερευνητικές εγκαταστάσεις και θα επικεντρωθεί σε κλινικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη του καρκίνου και φροντίδα των ασθενών. Στόχος του ΚΕΚ είναι να συγκεντρώσει ερευνητές βιολογίας, μηχανικής, ιατρικής, μαθηματικών, φυσικής, δημόσιας υγείας, νοσηλευτικής, καθώς και εταιρειών φαρμακευτικής και βιοτεχνολογίας απ’ όλη την Κύπρο.


Γιατί με το ΤΕΠΑΚ;


Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει ένα επιστημονικό δυναμικό, όσον αφορά την τεχνογνωσία, τις βιο-ιατρικές υποδομές, την νοσηλευτική φροντίδα, και την δυνατότητα επιδημιολογικών μελετών. Γενικά, διαθέτει μια άρτια ομάδα ερευνητών.

Εμείς, ως Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (GOC), χρειαζόμαστε το φάσμα αυτών των ερευνητικών ομάδων, ούτως ώστε, σε τεχνολογικό επίπεδο, να συνεχίσουμε τις έρευνες που ήδη είχαμε ξεκινήσει στην Γερμανία και να τις διευρύνουμε.

Για την φροντίδα των ασθενών, χρειάζεται να έχουμε περισσότερη επιστημονική γνώση ώστε να προσαρμόσουμε να προσαρμόσουμε στα κυπριακά δεδομένα και την ψυχολογία, και την φροντίδα των ασθενών.

Οι βιοιατρικές υποδομές που διαθέτει το ΤΕΠΑΚ, θα συμβάλουν στην διεξοδικότερη διεύρυνση του γονιδιώματος των ασθενών, ειδικότερα των Κυπρίων, για να δούμε εάν υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, και ποιες είναι. Αυτό θα μας βοηθήσει και επιδημιολογικά για να προσεγγίσουμε καλύτερα την πρόγνωση.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα σύμπλεγμα επιστημονικών υποδομών, τις οποίες εμείς σαν GOC δεν χρειάζεται να στήσουμε από την αρχή.

Ταυτόχρονα, το ΤΕΠΑΚ θα βοηθηθεί να βρει κλινικές εφαρμογές στο Κέντρο μας. Στην ουσία δηλαδή, η συνεργασία βασίζεται στις δυνατότητες που έχει ο καθένας μας, και παράλληλα στο ότι ο ένας καλύπτει τις ελλείψεις του άλλου.

«Με αυτό δημιουργείται μια δυναμική, η οποία πιστεύω ότι στο μέλλον θα βοηθήσει σε πολλά επίπεδα και τον ασθενή, αλλά ταυτόχρονα θα φέρει διακρίσεις σε ερευνητικό επίπεδο του Κέντρου μας, του ΤΕΠΑΚ, και βεβαίως της Κύπρου. Δηλαδή, θα δώσει την δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να ασχοληθούν και με την έρευνα στην Κύπρο, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τρομερά υποβαθμισμένο», επισημαίνει ο Καθηγητής Δρ. Νίκος Ζαμπόγλου.

Η συνεργασία του GOC με το ΤΕΠΑΚ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικονομικών, την Νομική Υπηρεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο, και στο τέλος ψηφίστηκε ομόφωνα και από την Βουλή των Αντιπροσώπων.


BioS: Δεξιότητες στην Υπολογιστική Βιολογία


Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο συμμετέχει στο πιο πάνω πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +/ Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα BioS στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κλινικών ιατρών, μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της παράδοσης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Υπολογιστική Βιολογία, καθώς και των οριζόντιων δεξιοτήτων, ανταποκρινόμενο ευθέως στις ανάγκες του κλάδου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σε αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες.

Το BioS υλοποιείται από μία πολύ-εταιρική κοινοπραξία που αποτελείται από 13 εταίρους σε 8 κράτη-μέλη της ΕΕ και αναπτύσσει όλα του τα αποτελέσματα σε 9 ευρωπαϊκές γλώσσες, διασφαλίζοντας ευρεία επίδραση στην Ευρώπη και εκτός αυτής, και απαντά ευθέως στην ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των πολιτικών, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επαγγελματιών της Υγείας και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς θα παράγει Προτάσεις Πολιτικής, συνδράμοντας στις σχετικές πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο σκοπός του BioS είναι να εφοδιαστούν οι ιατροί με γνώση, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, υπηρεσίες και πολιτικές, προς όφελος της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα: https://www.bios-project.eu/site/


© German Oncology Center. All rights reserved.