Εξατομικευμένη ακτινοχειρουργική εγκεφάλου

9 Ιανουαρίου 2020
PseudoPatient_VersaHD.jpg

Η στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία/Ακτινοχειρουργική, που εφαρμόζεται στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (GOC) εδώ και δύο έτη, απαιτεί υψηλή δοσιμετρική και γεωμετρική ακρίβεια στην χορήγηση της υψηλής δόσης στον ασθενή.

Στα πλαίσια της εξατομικευμένης διασφάλισης ποιότητας για την χορήγηση της θεραπευτικής δόσης σε κάθε ασθενή ξεχωριστά πριν την έναρξη της θεραπείας του, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο συνεργάζεται με την εταιρεία RTSafe για την υπηρεσία personalized PseudoPatientTM (510k FDA clearance).

Πριν την έναρξη της θεραπείας, με την σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, το ακριβές ανατομικό μοντέλο του κρανίου του κατασκευάζεται με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) από την RTSafe.

Σε συγκεκριμένα επιλεγμένα σημεία μέσα στον όγκο-στόχο,  αλλά και σε γειτνιάζουσες ευαίσθητες υγιείς ανατομικές δομές, εξατομικευμένα για κάθε ασθενή, η ομάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Ιατρικής Φυσικής υποδεικνύει στην RTSafe, που ακριβώς θα μετρήσει την δοσιμετρική κατανομή από το πραγματικό πλάνο θεραπείας.

Πριν την έναρξη της θεραπείας το εξατομικευμένο PseudoPatientTM ομοίωμα του ασθενούς, περνάει από όλα τα στάδια της διαδικασίας προετοιμασίας της θεραπείας, τοποθετείται στην κλίνη του Γραμμικού Επιταχυντή και με την απεικονιστική καθοδήγηση, εφαρμόζεται σε αυτό, το πραγματικό πλάνο στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας/Ακτινοχειρουργικής του ασθενούς.

Η κατανομή της δόσης στα επιλεγμένα σημεία μετρείται, αναλύεται και συγκρίνεται με το πλάνο θεραπείας και έτσι πέραν των άλλων αυστηρών μεθόδων διασφάλισης ποιότητας στον Γραμμικό Επιταχυντή επιβεβαιώνεται εξατομικευμένα με τον πιο σύγχρονο τρόπο η ακρίβεια της θεραπείας του ασθενούς, πριν την έναρξη της.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής χορηγούνται στον ασθενή, αν το επιθυμεί και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιατρικού του φακέλου.

Με αυτή την συνεργασία το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο εισέρχεται στον κατάλογο των κορυφαίων Κέντρων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της RTSafe σε όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπηρεσία Personalized PseudoPatientTM βραβεύτηκε ως μία από τις 100 πιο σημαντικές επιστημονικές καινοτομίες του 2019.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: www.rt-safe.com, https://www.rdworldonline.com/2019-rd-100-award-winners-unveiled)

© German Oncology Center. All rights reserved.