Ηλεκτροκαυστηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RF-Ablation) οστεοειδούς οστεώματος στον 6ο Θωρακικό σπόνδυλο.

28 Αυγούστου 2020
HLEKTROKAUTHRIASH-EIKONA-3A-1200x729.jpg

Η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ακτινολογικό Τμήμα του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου.

Ιστορικό:

Πρόκειται για άνδρα ασθενή, 23 ετών, ο οποίος προσήλθε στο Κέντρο μας με έντονο θωρακικό άλγος επί τρεις μήνες, με αντανάκλαση στο αριστερό πλάγιο θωρακικό τοίχωμα.

Το άλγος ήταν εντονότερο το βράδυ και βελτιωνόταν μερικώς με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε αλλοίωση, που σε συνδυασμό με τα κλινικά ευρήματα ήταν λίαν ύποπτη για οστεοειδές οστέωμα, κάτι που στη συνέχεια  επιβεβαιώθηκε και ιστολογικά.

Η ηλεκτροκαυτηρίαση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του GOC, υπό καθοδήγηση του Αξονικού Τομογράφου, CT Scan. Ο ασθενής αποχώρησε με υποχώρηση του πόνου την επόμενη μέρα, και έκτοτε παραμένει εντελώς ασυμπτωματικός.

Εικόνα 1: Α. Αξονική τομογραφία η οποία αναδεικνύει μικρή λυτική βλάβη στο αριστερό πέταλο-κατάντη αποφυσιακή άρθρωση του 6ου θωρακικού σπονδύλου η οποία αντιστοιχεί σε οστεοειδές οστέωμα (κόκκινο βέλος). Β-Γ. Ακολουθίες Μαγνητικής Τομογραφίας Τ1 με ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας και καταστολή του λίπους όπου αναδεικνύεται η εστία με πρόσληψη παραμαγνητικής ουσίας (κόκκινα βέλη) και υπεραιμία των παρακείμενων ιστών.

Εικόνα 2: Λήψη βιοψίας από την βλάβη υπό αξονικό τομογράφο όπου αναδεικνύεται η βελόνα βιοψίας εντός της φωλεάς (nidus) του οστεοειδούς οστεώματος.

Εικόνες 3Α: Εικόνα κατά την διάρκεια της ηλεκτροκαυτηρίασης (RF-Ablation) όπου αναδεικνύεται το ηλεκτρόδιο εντός της βλάβης.

Εικόνα 3Β: Κατά την διάρκεια της ηλεκτροκαυτηρίασης (RF-Ablation) όπου αναδεικνύεται το ηλεκτρόδιο εντός της βλάβης

Εικόνα 4: Ιστολογικά παρασκευάσματα (χρώση Αιματοξυλίνης-Ηωσίνης) τα οποία επιβεβαιώνουν τη διάγνωση του οστεοειδούς οστεώματος.

© German Oncology Center. All rights reserved.