Μια σημαντική συνεργασία σε καινοτόμα έρευνα

1 Απριλίου 2021
strouthos-1200x800.jpeg

Του δρος Ιωσήφ Στρούθου*

Η πρώτη μελέτη ως μέρος της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου (GOC), έχει ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της ακτινικής δερματίτιδας.

Ιστορικά, η ακτινική δερματίτιδα είναι μια παρενέργεια γνωστή ήδη από τις πρώτες εφαρμογές της ακτινοθεραπείας και υπολογίζεται ότι το 95% των ατόμων που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία θα παρουσιάσουν κάποια μορφή αυτής της παρενέργειας.  Εμφανίζεται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες από την έναρξη της ακτινοθεραπείας και η έκταση της, που ορίζεται ως πολυπαραγοντική, εξαρτάται από τη συνολική δόση της ακτινοβολίας, την ευαισθησία του δέρματος του ασθενούς και την ανατομική περιοχή. Τα ορατά συμπτώματα εκτείνονται από ένα απλό ερύθημα, σε υπερχρωματισμό της  περιοχής που δέχεται την ακτινοβόληση μέχρι και την, σχετικά επώδυνη, απολέπιση του δέρματος.

Στην παρούσα μελέτη επικεντρωθήκαμε στους ασθενείς που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία στην περιοχή κεφαλής/τραχήλου λόγω διαγνωσμένης κακοήθειας στην εν λόγω περιοχή, ασθενείς που συνήθως βιώνουν στο έπακρο αυτήν την αρνητική παρενέργεια, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό της ακτινικής δερματίτιδας και καταγραφή των όποιων βιολογικών μετατροπών στο δέρμα των ασθενών ακόμα και προ της ορατής εμφάνισης της στο δέρμα των ασθενών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρησιμοποιηθεί Τομογραφία Οπτικής Συνοχής για απεικόνιση του δέρματος των ασθενών που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία και στη συνέχεια η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», με κύριο ερευνητή τον Δρ. Χρίστο Φωτίου, από την ομάδα του Καθηγητή Κωνσταντίνου Πίτρη, θα εξάγει ποσοτικούς βιοδείκτες για τον εντοπισμό και την οπτική περιγραφή της δερματίτιδας.

Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα θα χρησιμοποιήσει τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διάγνωσης. Θέμα μελλοντικών ερευνών θα είναι οι πιθανοί τρόποι μείωσης και, εφόσον είναι δυνατό, αποτροπής της εμφάνισης της ακτινικής δερματίτιδας

Εν κατακλείδι, θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω τους ασθενείς που οικιοθελώς συμμετέχουν στη μελέτη αυτήν. Ειλικρινά, τους είμαστε ευγνώμονες.  Ευχαριστίες απευθύνω και στους φίλους συνεργάτες/ερευνητές του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», όπως και στους συναδέλφους του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, που αφιλοκερδώς ασχολούνται με τη διεκπεραίωση της μελέτης αυτής. Ευχαριστώ τέλος και την Διοίκηση του GOC, γιατί δίχως την δική της συναίνεση και υποστήριξη , η διεξαγωγή αυτής της ερευνάς δεν θα ήταν υλοποιήσιμη.

(*) Ο δρ Ιωσήφ Στρούθος είναι Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος στο GOC

© German Oncology Center. All rights reserved.