Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Ο έχων την διεύθυνση και την ευθύνη αυτών των δύο νευραλγικών τομέων του Κέντρου μας, Ανδρέας Καζαμίας έρχεται από τον εκπαιδευτικό τομέα, εφοδιασμένος με σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τη Διδακτική και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο με απώτερο στόχο την εξέλιξη της έρευνας, σε κάθε επίπεδο, προκειμένου τα αποτελέσματά της να φέρουν την ανατολή μιας καλύτερης μέρας στους αντίστοιχους τομείς.

Ένας εκπαιδευτικός οφείλει να έχει στην προμετωπίδα του αγώνα του τη διάπλαση εκείνων των χαρακτήρων που θα συμβάλουν στην αλλαγή της ανθρωπότητας προς το αντικειμενικά καλύτερο. Με εμπειρία 12 χρόνων στη Μέση Εκπαίδευση, η πρόταση του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προκειμένου να συντονίσω σε διοικητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο τη νεοσυσταθείσα Πανεπιστημιακή Κλινική αποτελεί μια πρόκληση που δίδει χώρο δράσης έτσι που ο στόχος να συνεχιστεί σε ανώτατο (εκπαιδευτικό) επίπεδο.

Το κράμα της εμπειρίας και της νέας αντίληψης των ιατρικών πραγμάτων που πρεσβεύει το Ιατροσυμβούλιο του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου εγγυάται την παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης των φοιτητών ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα φανούν άμεσα προς όφελος των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες του Κέντρου αλλά και των συνανθρώπων μας που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο γενικότερα.

Η συνεργασία, επίσης, του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διανοίγει νέους δρόμους, μέσω της έρευνας («Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο») στον τρόπο αντιμετώπισης της κάθε μορφής της ασθένειας αυτής.

Το άρτια εφοδιασμένο με γνώσεις ακαδημαϊκό (και άλλο) προσωπικό του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με τους ιατρούς και τους φοιτητές είναι εχέγγυα που θα επιφέρουν αποτελεσματικές τομές στο ιατρικό σκηνικό.

Ανδρέας Καζαμίας
Περισσότερα για τον Α. Καζαμία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Ο Ανδρέας Καζαμίας γεννήθηκε το 1983 στην πόλη της Λεμεσού. Εκεί, αποφοίτησε από το σχολείο του Αγίου Νικολάου, εκεί ζει και σήμερα με την οικογένειά του.


 • Εκπαίδευση
 • Επαγγελματικά
 • Ερευνητικό Έργο / Διακρίσεις
 • 2002 – 2006: Πτυχίο Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
 • 2010 – 2012: Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος.
 • 2006 – 2007: Υπεύθυνος καθηγητής για Νέα – Αρχαία – Λατινικά, στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια «Πόλυς Δημητρίου».
 • 2006 – 2017: Εκπαιδευτικός (Φιλόλογος), Συντονιστής φιλολογικών μαθημάτων, και Βοηθός Διευθυντής στον εκπαιδευτικό οργανισμό Pascal Education.
 • 2018 – 2019: Λειτουργός Πανεπιστημιακής Κλινικής, Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (GOC) και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • 2019 – Σήμερα: Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Έρευνας στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (GOC).
 • Διδασκαλία της Επικοινωνιακής Χρήσης της Γλώσσας: «Η διδασκαλίας της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας στο ελληνικό σχολείο».
 • Βυζαντινή Ιστορία: Μελέτη για τον Βίο του Αγίου Φιλαρέτου.
 • Λεξικολογία: Μελέτη των νεολογισμών της καθημερινότητας.
 • Βαλκανική Γλωσσολογία: Μελέτη των βαλκανισμών στην κυπριακή διάλεκτο.
 • Γλωσσικός Σεξισμός: Μελέτη ξενόγλωσσου άρθρου, σύνδεσή του με τον γλωσσικό σεξισμό και προτάσεις για την διεκδίκηση του συμβολικού.
 • Γλωσσολογία και Νέες Τεχνολογίες: Οι μηχανές αναζήτησης.
 • Ιστορικής Γλωσσολογία: Εξοικείωση με ξενόγλωσσα ετυμολογικά λεξικά των Frisk, Chantraine, Pokorny.

© German Oncology Center. All rights reserved.