Παθολόγος Ογκολόγος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ο Καθηγητής Γεώργιος Φούντζηλας ήταν επί σειρά ετών Διευθυντής του Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκτός των άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων του, διευθύνει από το 2009 και το Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας στη Θεσσαλονίκη. Το βασικό επιστημονικό ενδιαφέρον του εστιάζεται στην κλινική και μεταφραστική έρευνα σε καρκίνους του μαστού, του εγκεφάλου και του τραχήλου, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης ιατρικής. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε γνωστές ιατρικές επιθεωρήσεις, όπως Anals of Oncology, Nature Genetics και Lancet Oncology. Πρωτοστάτησε και συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό κλινικών δοκιμών, και του απονεμήθηκαν πολλές επιστημονικές διακρίσεις.

Ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Φούντζηλας γνωρίζεται με τον Καθηγητή Νίκο Ζαμπόγλου περίπου 3 δεκαετίες πριν, όταν ξεκίνησαν μαζί τις κλινικές τους μελέτες στην Ογκολογία, και έκτοτε η φιλία και συνεργασία τους συνεχίζεται αδιάκοπα. Με το που ιδρύθηκε και άρχισε τη λειτουργία του το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό, σχεδόν ταυτόχρονα συνέβησαν τα εξής δύο πράγματα:

(α) Ο κ. Ζαμπόγλου γνωστοποίησε στον κ. Φούντζηλα ότι προχωρεί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην ίδρυση του πρώτου στην Κύπρο Κέντρου Ερευνών Καρκίνου (ΚΕΚ), του ζήτησε και υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας Καρκίνου (ΕΛ.Ι.Ε.Κ.) να συμμετάσχει και αυτός ενεργά σε τούτο το έργο, αλλά και να στηρίξει το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ως Επιστημονικός Συνεργάτης του. Κάτι που ο διεθνούς κύρους, εξ Ελλάδος Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας, απεδέχθη αμέσως.

(β) Ο κ. Φούντζηλας, από τη μεριά του, εισηγήθηκε στο ΔΣ της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (ΕΣΟΟ) την ένταξη του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στο Δίκτυο των Συνεργαζόμενων με την ΕΣΟΟ Ογκολογικών Κλινικών και Τμημάτων. Η εισήγησή του έγινε δεκτή ομόφωνα, και ενημέρωσε ο ίδιος τον κ. Ζαμπόγλου με επιστολή του, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:


Όλα τα μέλη του ΔΣ προσβλέπουμε στην πολύτιμη συνεργασία με τα μέλη του Κέντρου σας για την επίτευξη των κοινών στόχων μας, που είναι η υψηλού επιπέδου κλινική και μεταφραστική έρευνα στην Ογκολογία.

Περισσότερα για τον Γ. Φούντζηλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


 • Τίτλοι Σπουδών
 • Θέσεις
 • Ερευνητικό Έργο
 • Διακρίσεις
 • Διεθνείς Συνεργασίες
 • Μάρτιος 1972: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (“Λίαν Καλώς”)
 • Ιούλιος 1977: Τίτλος ειδικότητας “Παθολογίας” (μετά από εξετάσεις)
 • Ιούλιος 1978: Education Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG)
 • Οκτώβριος 1980: Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (“Αριστα”)
 • Μάρτιος 1981: Τίτλος ειδικότητας “Αιματολογίας” (μετά από εξετάσεις)
 • Ιούνιος 1983: Clinical Αssistant Ρrofessor στον Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Μiami, USΑ
 • Δεκέμβριος 1990: Δίπλωμα Παθολογικής Ογκολογίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας, (μετά από εξετάσεις), (ESMO)
 • Ιούνιος 1999: Τίτλος ειδικότητας “Παθολογικής Ογκολογίας”
 • 11/1973 – 11/1974: Ειδικευόμενος Ιατρός στην Παθολογία, Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, (Εκπλήρωση υποχρέωσης Υπηρεσίας Υπαίθρου)
 • 11/1974 – 12/1975: Ειδικευόμενος Ιατρός στην Παθολογία, Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης
 • 2/1976 – 3/1977: Ειδικευόμενος Ιατρός στην Παθολογία, Α’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • 8/1977 – 9/1978:Συνεργάτης (άμισθος) της Α’ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • 8/1978 – 9/1979: Ειδικευόμενος Ιατρός στην Αιματολογία, Α’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 11/1979-11/1980 Ειδικευόμενος (άμισθος) Ιατρός στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
 • 11/1979 – 2/1981: Ιατρός Παθολόγος στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • 3/1979  – 4/1981: Συνεργάτης (έμμισθος) στην Α’ Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Διευθυντής: Καθηγητής Α. Τουρκαντώνης
 • 5/1981 – 6/1982: Research Fellow (έμμισθος) στο Ογκολογικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής Μount Sinai, Νοσοκομείο Μount Sinai, Νew Υork
 • 7/1982 – 2/1984: Research Fellow (αμειβόμενος από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, National Institute of Health, των ΗΠΑ) και Clinical Assistant Professor στο Αιματολογικό Τμήμα του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Μiami
 • 2/1984 – 8/1986: Επιμελητής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • 8/1986 – 6/1991: Επιμελητής Α’ (θέση ΕΣΥ) της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • 6/1991 – 2/1995: Λέκτορας Παθολογίας – Ογκολογίας, Τομέας Παθολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2/1995 – 2/1999: Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Τομέας Παθολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2/1999 – 10/2000: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Τομέας Παθολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 10/2000 – 8/2006: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Τομέας Παθολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 11/2004 – 8/2014: Διευθυντής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
 • 8/2006 – 8/2014: Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 1/9/2014 – σήμερα: Διευθυντής στο Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
 • 1/9/2014 – σήμερα: Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας, Κλινική Θέρμη, Θέρμη
 • Δεκέμβριος 2014: Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στο ερευνητικό του έργο συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση Ερευνητικών Πρωτοκόλλων, Κλινικών, Εργαστηριακών και Πειραματικών Μελετών για την παραγωγή πρωτότυπης γνώσης και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, ΑΠΘ ή εξωπανεπιστημιακούς ερευνητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και η υποστήριξη διεξαγωγής μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών από νέους ερευνητές.

Ως Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας έλαβε τον Δεκέμβριο του 2001 Έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών και τον Μάρτιο του 2009 Βραβείο από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος για το σημαντικό ερευνητικό έργο της Ομάδας.

 • Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
  (Αφορά στην αναζήτηση γενετικών τόπων σε χρωμοσώματα, που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού)
 • MD Anderson, Houston, Texas, USA
  (Αφορά σε συνεργασία για τον καρκίνο του μαστού, στα πλαίσια Διεθνούς Ακαδημαϊκού προγράμματος)
 • Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA
  (Αφορά σε συνεργασίες μεταφραστικής έρευνας στον καρκίνο του μαστού και στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου)
 • Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard School of Medicine, Boston, Massachusetts, USA
  (Αφορά σε συνεργασία στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου)
 • Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA
  (Αφορά σε συνεργασία για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού)

© German Oncology Center. All rights reserved.