Πυρηνικός Ιατρός

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Ειδικός Πυρηνικός Ιατρός του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, ο Δρ. Τσεχελίδης Ιωάννης είναι υπεύθυνος του διαγνωστικού τμήματος της πυρηνικής ιατρικής μαζί με τον Διευθυντή Βραχίμη Αλέξη. Εκπαιδευθείς σε πανεπιστημιακές κλινικές στην Ελλάδα κι έχοντας εργαστεί ως ειδικός πυρηνικός ιατρός στο Βέλγιο, το υψηλό επίπεδο ιατρικού προσωπικού και υποδομών τον έκαναν να αποφασίσει να συνδράμει στο όραμα του G.O.C., και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής με τις πρωτοποριακές για τη Δημοκρατία της Κύπρου τεχνικές.

Χρέος μας η συνεχής επιμόρφωση, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και την εναρμόνιση των τεχνικών με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.

Ιωάννης Τσεχελίδης
Περισσότερα για τον Δρ. Τσεχελίδη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


  • Επαγγελματικά
  • Ιατρική ειδικότητα στην Πυρηνική Ιατρική, στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2007 – 2012.
  • Πυρηνικός Ιατρός στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βέλγιο Erasme ULB στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, 2013 – 2017
  • Πυρηνικός Ιατρός του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο German Oncology Center, Λεμεσός, Κύπρος, από τον Δεκέμβριο 2017 ως σήμερα. Κέντρο που λειτουργεί και ως Πανεπιστημιακή Κλινική του European University of Cyprus.

© German Oncology Center. All rights reserved.