Επεμβατικός Ακτινολόγος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Δέσποινα Ιωάννου

(+357) 25 208 184


Κλείστε ΡαντεβούΟ Δρ. Λεωνίδας Ιωάννου ήρθε στο GOC από τη Σουηδία, όπου έκανε την ειδίκευσή του και εργάστηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Sahlgrenska του Gothenburg για περίπου 12 χρόνια. Η επιθυμία της επιστροφής υπήρχε πάντα, αρκεί όμως να έβρισκε, όπως λέει, και στην Κύπρο τις υψηλές προδιαγραφές εργασίας που είχε και στο εξωτερικό. Αισθάνεται ότι αυτό εξασφαλίζεται με τη δημιουργία του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στη Λεμεσό και την ένταξή του στην ιατρική ομάδα του Καθηγητή Ζαμπόγλου ως Διευθυντής του Τμήματος της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Από τα πρώτα μου βήματα στην ιατρική, με τράβηξε ιδιαίτερα η ακτινολογία, η οποία εξελίχθηκε ραγδαία, και κυρίως η επεμβατική, που έχει πια την δυνατότητα να είναι και διαγνωστική, και θεραπευτική.

Τα τελευταία χρόνια, έδωσα περισσότερη βαρύτητα και στην ακτινο-ογκολογία, λόγω του μεγάλου φάσματος εφαρμογών που παρέχει. Πολλές μικρό επεμβατικές πράξεις ήδη διεκπεραιώνονται στο Κέντρο μας, κυρίως βιοψίες όλων των οργάνων με όλες τις διαγνωστικές μεθόδους.

Αρκετές από αυτές γίνονται με την βοήθεια υπερήχου, και μερικές, όπως η Στερεοτακική Διαπερινεϊκή Βιοψία Προστάτη, με τη βοήθεια σύντηξης εικόνων μαγνητικού τομογράφου και υπερήχων.

Θα ακολουθήσουν και άλλες επεμβατικές πράξεις πιο εξεζητημένες στην επόμενη φάση του Κέντρου μας που θα υλοποιηθούν σύντομα.

Λεωνίδας Ιωάννου
Περισσότερα για τον Δρ. Ιωάννου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


  • Εκπαίδευση
  • Επαγγελματική σταδιοδρομία
  • 2005: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα.
  • 2012: Απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας «Ακτινοδιαγνωστική».
  • 2005: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα.
  • 2006: Άδεια εξάσκησης ιατρικού επαγγέλματος Σουηδίας.
  • 2010 – 2017: Λέκτορας στο Τμήμα της Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Sahlgrenska, Σουηδία.
  • 2012: Απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας «Ακτινοδιαγνωστική».
  • 2012 – 2017: Ειδικός Ακτινολόγος στο Τμήμα της Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Sahlgrenska, Σουηδία.
  • 2017 – Σήμερα: Διευθυντής του Τμήματος Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, Λεμεσός, Κύπρος. Κέντρο που λειτουργεί και ως Πανεπιστημιακή Κλινική του European University of Cyprus.

© 2018 German Oncology Center. All rights reserved.