Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Η ΟΜΑΔΑ

Την ομάδα της εξωτερικής ακτινοθεραπείας και της ενδοϊστικής βραχυθεραπείας στελεχώνουν ιατροί, οι οποίοι αποφασίσουν, με τη σύμφωνη γνώμη και των ασθενών, τη θεραπευτική αγωγή που αυτοί θα ακολουθήσουν. Τους συμβουλεύουν, αντιμετωπίζουν πιθανές παρενέργειες και είναι υπεύθυνοι για την ομαλή ολοκλήρωση της θεραπείας τους, καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτής με ελέγχους όποτε χρειάζονται.
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φερεντίνος είναι Διευθυντής της Ομάδας. Ο Ιατρικός Διευθυντής του GOC, Καθηγητής Νίκος Ζαμπόγλου, ο οποίος εποπτεύει όλα τα Τμήματα, συμμετέχει εδώ και σε εξειδικευμένες επεμβάσεις βραχυθεραπείας.


Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

Δρ. Ευστράτιος Καραγιάννης


Περισσότερα


Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

Δρ. Ιωσήφ Στρούθος


Περισσότερα


Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος

Δρ. Μαρία Στυλιανού


Περισσότερα


Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

Δρ. Αλέξανδρος Τσικκίνης


Περισσότερα

Σημαντική είναι η συνεισφορά και υποστήριξη που παρέχει στο Τμήμα η ομάδα των Ιατρικών Φυσικών του GOC. Σχεδιάζουν το πλάνο της ακτινοθεραπείας και προσδιορίζουν σε συνεργασία με τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους τον τρόπο με τον οποίο θα χορηγηθεί η δόση στον όγκο-στόχο. Είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ποιότητας της ακτινοθεραπείας. Το Τμήμα διευθύνεται από τους Συντονιστές-Ιατρικούς Φυσικούς Paul Doolan, Γιάννη Ρουσάκη και Παναγιώτη Χατζηθεοδώρου, και στελεχώνεται από τους Γεώργιο Αντώρκα, Λεωνίδα Γεωργίου, Μαρία Νικολάου, Κωνσταντίνα Προκοπίου, και Έλενα Ττοφή.

Την ομάδα συμπληρώνουν και οι Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας, οι οποίοι χειρίζονται τους γραμμικούς επιταχυντές, είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή τοποθέτηση και ακτινοβόληση των ασθενών και διαχειρίζονται τα άμεσα ζητήματά τους.
Είναι οι: Agnes Leczynski (Διοικητική Προϊσταμένη των Τεχνολόγων του GOC), Μέλκα Βενιαμίν, Ανδρέας Νίκου, Sofia Kutsniashvili, Στέφανη Χαραλάμπους, Μαίρη Περατικού, Γιάννης Χρυσάνθους, David Νεοφύτου.

© German Oncology Center. All rights reserved.