Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας έχει δύο μονάδες, που λειτουργούν ανεξάρτητα (κάθε μία μπορεί να προσφέρει αποκλειστική θεραπεία), και αλληλένδετα (συνδυασμός θεραπευτικών αγωγών και από τις δύο). Υποστηρίζονται από τις απεικονιστικές μεθόδους που προσφέρει το Κέντρο μας, και τα εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα σχεδιασμού ακτινοθεραπευτικού πλάνου που εκπονούνται από το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής.


Η Μονάδα Εξωτερικής Ακτινοθεραπείας είναι εξοπλισμένη με 2 γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας γενιάς.

Διενεργούνται όλες οι σύγχρονες θεραπείες και οι πιο εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας (IMRT, VMAT, IGRT), συμπεριλαμβανομένης της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας-ακτινοχειρουργικής.

Με τις τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται δέσμες ακτινοβολίας που παράγονται από τον γραμμικό επιταχυντή, οι οποίες στοχεύουν με ακρίβεια τον όγκο από διάφορες γωνίες και επίπεδα, ώστε να χορηγηθεί η απαραίτητη δόση στον όγκο, επιβαρύνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο τους υγιείς γύρω ιστούς.

Τεχνικές Εξωτερικής Ακτινοθεραπείας

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (IGRT)

Είναι η μέθοδος απεικόνισης του ακτινοθεραπευτικού στόχου στον ασθενή. Διεξάγεται πάνω στον Επιταχυντή, στη θέση ακινητοποίησης πριν από την εκάστοτε συνεδρία. Με την σύντηξη/σύγκριση των εικόνων με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για το ακτινοθεραπευτικό πλάνο, επιτυγχάνεται ύψιστη ακρίβεια και αποφεύγεται η πιθανότητα σφάλματος.


3D ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (3D CONFORMAL RT)

Η τεχνική αυτή πραγματοποιείται κατόπιν σχεδιασμού του ακτινοθεραπευτικού πλάνου, με χρήση τρισδιάστατων απεικονίσεων Αξονικού, με ή χωρίς σύντηξη εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας. Έτσι, τα πεδία ακτινοβολίας διαμορφώνονται με βάση το ακριβές σχήμα του όγκου-στόχου.


ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (IMRT)

Τεχνική ακτινοθεραπείας στην οποία χρησιμοποιούνται πολλαπλές δέσμες δόσης. Στην κλασική ακτινοθεραπεία η δέσμη της ακτινοβολίας έχει την ίδια ομοιογενή ένταση ή δύναμη σε όλα τα σημεία του πεδίου. Στην IMRT τεχνική, κάθε δέσμη της ακτινοβολίας έχει ανομοιογενή ένταση, και δίνεται από πολλές γωνίες. Με αυτή τη τεχνική η ακτινοβολία «αγκαλιάζει» τον όγκο-στόχο και ταυτόχρονα προφυλάσσει τα φυσιολογικά όργανα που βρίσκονται κοντά στον όγκο.


ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (VMAT)

Είναι η προηγμένη μορφή του IMRT, κατά την οποία ο γραμμικός επιταχυντής εναποθέτει τη δόση στον όγκο-στόχο με μια περιστροφή της λυχνίας, έτσι ώστε η θεραπεία να γίνεται στο ελάχιστο χρονικό διάστημα.


ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΚΤIΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (SRS)

Είναι μία υψηλής ακρίβειας τεχνική ακτινοβόλησης ενδιοκρανιακών όγκων. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων στον όγκο, με ταυτόχρονη απότομη πτώση της δόσης εκτός του όγκου. Η μεγάλη αυτή ακρίβεια στην κατανομή της δόσης μοιάζει με την ακρίβεια που έχει το χειρουργικό νυστέρι, εξ ου και ο όρος ακτινοχειρουργική. Αποτελεί εναλλακτική του χειρουργείου σε εγκεφαλικές μεταστάσεις.


ΕΞΩΚΡΑΝΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρόκειται για μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας υψηλής ακρίβειας (SBRT/SABR). Στοχεύει στη θεραπεία όγκων σε περιοχές του σώματος εκτός κρανίου. Επιτρέπει ακτινοβολία υψηλής δόσης ημερησίως, αποκλειστικά στον στόχο, με πολύ μεγάλη συμμορφία και απότομη πτώση της δόσης στην περιφέρεια του όγκου. Αποτελεί εναλλακτική μέθοδο της χειρουργικής επέμβασης, με ιδιαίτερη εφαρμογή στις κακοήθειες πνεύμονα.


SBRT-1
SBRT-2
SBRT-3
SBRT-4
SBRT-5
SBRT-6
SBRT-7

Πώς ακτινοβολείται ο όγκοςΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΚΤIΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (SRS)

Η στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία/Ακτινοχειρουργική, που εφαρμόζεται στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο εδώ και δύο έτη, απαιτεί υψηλή δοσιμετρική και γεωμετρική ακρίβεια στην χορήγηση της υψηλής δόσης στον ασθενή. Στα πλαίσια της εξατομικευμένης διασφάλισης ποιότητας για την χορήγηση της θεραπευτικής δόσης σε κάθε ασθενή ξεχωριστά πριν την έναρξη της θεραπείας του, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο συνεργάζεται με την εταιρεία RTSafe για την υπηρεσία personalized PseudoPatientTM (510k FDA clearance). Πριν την έναρξη της θεραπείας, με την σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, το ακριβές ανατομικό μοντέλο του κεφαλιού του κατασκευάζεται με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) από την RTSafe. Σε συγκεκριμένα επιλεγμένα σημεία μέσα στον όγκο-στόχο αλλά και σε γειτνιάζουσες ευαίσθητες υγιείς ανατομικές δομές, εξατομικευμένα για κάθε ασθενή, η ομάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Ιατρικής Φυσικής υποδεικνύει στην RTSafe, που ακριβώς θα μετρήσει την δοσιμετρική κατανομή από το πραγματικό πλάνο θεραπείας.

Πριν την έναρξη της θεραπείας το εξατομικευμένο PseudoPatientTM ομοίωμα του ασθενούς, περνάει από όλα τα στάδια της διαδικασίας προετοιμασίας της θεραπείας, τοποθετείται στην κλίνη του Γραμμικού Επιταχυντή και με την απεικονιστική καθοδήγηση, εφαρμόζεται σε αυτό, το πραγματικό πλάνο στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας/Ακτινοχειρουργικής του ασθενούς. Η κατανομή της δόσης στα επιλεγμένα σημεία μετρείται, αναλύεται και συγκρίνεται με το πλάνο θεραπείας και έτσι πέραν των άλλων αυστηρών μεθόδων διασφάλισης ποιότητας στον Γραμμικό Επιταχυντή επιβεβαιώνεται εξατομικευμένα με τον πιο σύγχρονο τρόπο η ακρίβεια της θεραπείας του ασθενούς, πριν την έναρξη της. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής χορηγούνται στον ασθενή, αν το επιθυμεί και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιατρικού του φακέλου. Με αυτή την συνεργασία το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο εισέρχεται στον κατάλογο των κορυφαίων Κέντρων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της RTSafe σε όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπηρεσία Personalized PseudoPatientTM βραβεύτηκε ως μία από τις 100 πιο σημαντικές επιστημονικές καινοτομίες του 2019.


Η ακτινοθεραπεία διεξάγεται σε ειδικούς ακτινοπροστατευόμεους χώρους, με μηχανήματα γραμμικών επιταχυντών.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό του Τμήματος, εδώ.


© German Oncology Center. All rights reserved.