Διαγνωστική και Επεμβατική Ακτινολογία

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Στο τμήμα μας πραγματοποιούνται διαγνωστικές και επεμβατικές εξετάσεις από όλο το φάσμα της Ακτινολογίας. Η εφαρμογή των πλέων σύγχρονων διαγνωστικών πρωτοκόλλων απεικόνισης, ομαδική εργασία, η υψηλή εξειδίκευση των τεχνολόγων και ακτινοφυσικών του τμήματος, τα επιμέρους ειδικά ενδιαφέροντα των Ιατρών του τμήματος και η συζήτηση των “δύσκολων και απαιτητικών” περιστατικών στις πολυθεματικές ομάδες του κέντρου έχουν συντελούν στην παροχή υψηλής ποιότητας εξετάσεις και γνωματεύσεων, εφάμιλλα των μεγαλύτερων πλέον εξειδικευμένων κέντρων του εξωτερικού.


ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ


ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

Η πολυετής εμπειρία των Ιατρών του τμήματος στο Μυοσκελετικό σύστημα και στις αρθρογραφίες, καθιστούν το τμήμα μας ως κέντρο αναφοράς στην πραγματοποίηση και ερμηνεία των αρθρογραφιών σε όλες τις αρθρώσεις, την πλέον ακριβή διαγνωστική μέθοδο στην οριστική διάγνωση μιας μεγάλης γκάμας παθήσεων των αρθρώσεων.


ΜΑΣΤΟΥ


ΣΩΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ


ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΕΙΩΝ – ΚΑΡΔΙΑΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΒΙΟΨΙΕΣ


Ο απόλυτος επαγγελματισμός στον προγραμματισμό και διενέργεια διαδερμικά καθοδηγούμενων βιοψιών σε όλα σχεδόν τα όργανα από μια ομάδα αφοσιωμένων Ιατρών και η μετέπειτα φροντίδα- διαχείριση των ασθενών από το κέντρο, έχει ως αποτέλεσμα υψηλή διαγνωστική ακρίβεια στις βιοψίες που φτάνει το 100% με ελάχιστες επιπλοκές.

ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕ FUSION

Πέραν όμως από τις επεμβατικές πράξεις ρουτίνας στον Υπερηχοτομογράφο και Αξονικό Τομογράφο, το κέντρο μας αποτελεί κέντρο αναφοράς και το μοναδικό κέντρο στο οποίο πραγματοποιείται Στερεοτακτική Διαπερινεϊκή Βιοψία Προστάτη με σύντηξη (Fusion) εικόνων από Μαγνητικό Τομογράφο (MRI) και Υπερηχογομογράφο (US), μία μέθοδο με τη μεγαλύτερη ακρίβεια από οποιαδήποτε άλλη. Ως προς αυτό, το τμήμα μας διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και συσσωρευμένη πολυετή εμπειρία από τους Ιατρούς και Ακτινοφυσικούς που καθιστούν την Στερεοτακτική Διαπερινεϊκή Βιοψία Προστάτη μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική διαγνωστική μέθοδο σε δύσκολους διαγνωστικά προσπελάσιμους όγκους του προστάτη αδένα.


ΒΙΟΨΙΕΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ MRI

Στο τμήμα υπάρχει επίσης η δυνατότητα διενέργειας βιοψιών μαστού στον Μαγνητικό Τομογράφο από μια ομάδα Ιατρών με πολυετή εμπειρία και γνώση γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι στην εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου στον Ελληνικό χώρο.


ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ


ΚΑΥΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΟΓΚΩΝ

© German Oncology Center. All rights reserved.