Διαγνωστική και Επεμβατική Ακτινολογία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Τα τελευταίας γενιάς μηχανήματα που διαθέτει το Τμήμα μας παράγουν εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διάγνωση σε πληθώρα από παθολογικά ευρήματα, και δίδεται με αυτές η δυνατότητα μελέτης οργάνων και αγγείων, που παλαιότερα δεν ήταν εφικτή.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (MRI)


Το German Oncology Center διαθέτει έναν υψηλής έντασης, υπερσύγχρονο Μαγνητικό Τομογράφο, τον GE Signa HDxt 1.5 Tesla.

Παρέχει εξαιρετική ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου και είναι εξοπλισμένος με υπερσύγχρονο λογισμικό, τεχνολογία πολυκάναλων πηνίων Ραδιοσυχνότητας και HD gradients.

Οι προδιαγραφές αυτές επιτρέπουν την απόκτηση εικόνων πολύ υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν και στην σημαντική μείωση του χρόνου της εξέτασης.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)

Σπονδυλικής Στήλης

Μυοσκελετικού Συστήματος

Θώρακος – Μεσοθωρακίου

Άνω κοιλίας

Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου

1

Πυέλου (κάτω κοιλίας)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μαγνητική Μαστών

Πολυπαραμετρική MRI προστάτη

Μαγνητική Ορθού

Μαγνητική Γυναικείας Πυέλου

Μαγνητική Εντερογραφία – εντερόκλιση

Perfusion (τεχνικές DSC και DCE)

Μαγνητική Αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Δυναμική Αγγειογραφία (4D)

Μαγνητική Ήπατος με σκιαγραφικό Primovist


ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (CT)


O αξονικός τομογράφος στο G.O.C είναι το μοντέλο GT580RT της General Electrics. Το σύστημα αυτό πρόσφερει εργαλεία εικονικής προσομοίωσης που συνδυάζουν απεικόνιση 4D και πολλαπλών τρόπων μεταφοράς και ενσωματώνεται άψογα σε συστήματα σχεδιασμού θεραπείας για τα καλύτερα αποτελέσματα.


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εγκεφάλου

Σπονδυλικής Στήλης

Μυοσκελετικού Συστήματος

Θώρακος

Άνω/ Κάτω Κοιλίας

Αξονική Πυελογραφία

Καθοδηγούμενη βιοψία

© German Oncology Center. All rights reserved.