Διαγνωστική και Επεμβατική Ακτινολογία

ΤΟ ΤΜΗΜΑ


Η έγκυρη και σωστή διάγνωση του καρκίνου είναι τόσο σημαντική που, με πολύ απλά λόγια, δίνει εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες αντιμετώπισης της νόσου, σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι και την πλήρη ίαση.


Οι δυνατότητες που διαθέτουμε με τα σύγχρονα συστήματα απεικόνισης, αλλά και η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Τμήματος, εγγυώνται έγκαιρη και ακριβή διάγνωση με σημαντική επίπτωση στην περαιτέρω διαχείριση και θεραπευτική αγωγή/φροντίδα των ασθενών μας.

Οι διαγνωστικές και επεμβατικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από ομάδα με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία, με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και πρωτόκολλά απεικόνισης. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για βέλτιστη απεικόνιση, προσαρμοσμένη στην ενδεδειγμένη εξέταση και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Η στενή καθημερινή συνεργασία του Ακτινολογικού Εργαστηρίου με τους παραπέμποντες ιατρούς και τα άλλα Τμήματα του Κέντρου, τόσο μέσα από την κλινική πράξη αλλά και μέσω των τακτικών πολυθεματικών ομάδων του Ιατρικού Συμβουλίου του GOC, δημιουργούν άριστες προϋποθέσεις για έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση στους ασθενείς μας.

Εξασφαλίζονται έτσι οι συνθήκες για τη μέγιστη δυνατή θεραπευτική παρέμβαση στους ασθενείς, αυξάνοντας σημαντικά την έκβαση και την ποιότητα ζωής.Εξελιγμένοι μέθοδοι διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς επίσης και απεικονιστικά καθοδηγούμενων διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων (βιοψίες, παροχετεύσεις, μαγνητικές αρθρογραφίες, εγχύσεις, καυτηριασμοί όγκων.κ.ά) με τον Υπερηχοτομογράφο, τον Αξονικό Τομογράφο, τον Μαγνητικό Τομογράφο και με σύντηξη εικόνων (fusion) διενεργούνται καθημερινά από τους Ιατρούς με την υποστήριξη των Ακτινογράφων και Ακτινοφυσικών του τμήματος.

Από την πρώτη επίσκεψή σας στο Τμήμα, θα βρίσκεστε υπό τη φροντίδα μιας αφοσιωμένης ομάδας ειδικών, που θα εξατομικεύσουν κάθε εξέταση ανάλογα με την περίπτωση κάθε ασθενούς. Στόχος, η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απεικόνισης, που θα μας βοηθήσει στην ακριβή διάγνωση και, εν συνεχεία, στην ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις που προσφέρει το Τμήμα είναι: Μαγνητική Τομογραφία (MRI), Αξονική Τομογραφία (CT) και Υπέρηχος (Ultrasound).ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ


Για τη συγκεκριμένη εξέταση, το GOC είναι το πρώτο ιατρικό κέντρο σε Κύπρο και Ελλάδα που προσφέρει αυτήν την διαγνωστική μέθοδο. Η στερεοτακτική διαπερινεϊκή βιοψία προστάτη, χρησιμοποιώντας την ενισχυμένη απεικονιστική δυνατότητα που προσφέρει το MRI, ή/και το F18-PSMA PET-CT, και με την άμεση απεικόνιση του υπερήχου σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει τρισδιάστατα τις ύποπτες περιοχές μέσα στον προστάτη. Με τεχνολογία σύντηξης εικόνας επιτυγχάνεται μεγάλη ακρίβεια στην στόχευση των υπό εξέταση περιοχών για βιοψία. Έτσι, βελτιώνεται σημαντικά η επιτυχία διάγνωσης των κακοηθειών και η τρισδιάστατη καταγραφή τους μέσα στον προστάτη. Με αυτήν την μέθοδο, δίνεται η δυνατότητα να «χαρτογραφηθεί» ο προστάτης με μεγάλη λεπτομέρεια, και αυτό επιτρέπει πιο στοχευμένη θεραπεία.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ


Στο Τμήμα μας εφαρμόζονται υπερσύγχρονες τεχνικές Μαγνητικής Τομογραφίας, η ανάλυση και γνωμάτευση των οποίων πραγματοποιείται από ιατρούς με εκπαίδευση σε παγκόσμια κέντρα αναφοράς. Η βελτιστοποίηση της εικόνας γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα Φυσικών Ιατρικής και Τεχνολόγων Ακτινολόγων. Η επιστημονική ομάδα υποστηρίζεται επιπλέον από άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό και γραμματειακό προσωπικό.


  • Τι είναι η Μαγνητική Τομογραφία (MRI);
  • Πώς λειτουργεί;
  • Είναι ασφαλής εξέταση η MRI;
Τι είναι η Μαγνητική Τομογραφία (MRI);

Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) είναι μια μη επεμβατική, μη ιοντίζουσα, διαγνωστική μέθοδος απεικόνισης των εσωτερικών δομών του ανθρωπίνου σώματος, η οποία βασίζεται στις αρχές του Μαγνητικού Συντονισμού. Η εξελιγμένη αυτη τεχνική επιτρέπει την λήψη εικόνων με υψηλή ευκρίνεια σε οποιαδήποτε τομή στο ανθρώπινο σώμα, και δημιουργεί ιατρικές εικόνες μαλακών μορίων και ιστών με άριστη αντίθεση σήματος. Εκτός από ανατομικές παρέχει και λειτουργικές πληροφορίες που σχετίζονται με την σύσταση του υπό παρακολούθηση ιστού.

Πώς λειτουργεί;

Ο μαγνητικός τομογράφος είναι ένα μηχάνημα κυλινδρικού σχήματος ανοιχτό στις δύο άκρες μέσα στο οποίο αναπτύσσεται στατικό μαγνητικό πεδίο. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων και βαθμιδωτών πεδίων είναι δυνατή η λήψη του σήματος, το οποίο αφού επεξεργαστεί από ειδικούς υπολογιστές μετατρέπεται σε εικόνα.

Είναι ασφαλής εξέταση η MRI;

Η Μαγνητική Τομογραφία αποτελεί μια ανώδυνη και ασφαλής διαδικασία. Η μέθοδος δεν χρησιμοποιεί επιβλαβή (ιοντίζουσα) ακτινοβολία, ενώ δεν έχει αποδειχθεί και κανένα βιολογικό αποτέλεσμα από την έκθεση του ανθρώπου σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν μερικοί περιορισμοί όσον αφορά τα άτομα που μπορούν να εισέλθουν στον Μαγνητικό Τομογράφο. Για παράδειγμα, άτομα με συγκεκριμένου τύπου εμφυτεύματα (όπως π.χ. βηματοδότης) δεν είναι πάντα δυνατό να πραγματοποιήσουν εξέταση MRI. Επίσης, η Μαγνητική Τομογραφία θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα κατά το πρώτο τρίμηνο.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ


Μερικές κατατοπιστικές απαντήσεις στα απλά ερωτήματά σας σχετικά με αυτήν την απεικονιστική, διαγνωστική εξέταση που επίσης πραγματοποιούμε στο Κέντρο μας:


  • Τι είναι η Αξονική Τομογραφία και πού χρησιμοποιείται;
  • Πώς λειτουργεί;
  • Είναι ασφαλής εξέταση η Αξονική Τομογραφία;
Τι είναι η Αξονική Τομογραφία και πού χρησιμοποιείται;

Η αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πολλών περιπτώσεων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση διαφόρων παθήσεων π.χ. βλάβη στα οστά, τραυματισμοί στα σπλαχνικά όργανα, προβλήματα με τη ροή του αίματος, εγκεφαλικών επεισοδίων και του καρκίνου.

Η αξονική τομογραφία μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της θέσης, του μεγέθους και του σχήματος του όγκου πριν από την ακτινοθεραπεία όπως και την παρακολούθηση των όγκων κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του καρκίνου. Επιτρέπει επίσης σε ένα γιατρό να πραγματοποιήσει βιοψία (όπου αφαιρείται ένα μικρό δείγμα ιστού με βελόνα). Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθεί κάποια σκιαστική ουσία ενδοφλέβια ή πόσιμη για περαιτέρω τονισμό της ανατομίας.

Πώς λειτουργεί;

Αξονική τομογραφία (CT) είναι μια διαγνωστική απεικονιστική εξέταση, η οποία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό των ακτίνων Χ και της τεχνολογίας των υπολογιστών έτσι ώστε να μας δώσει εξαιρετικά ευκρινείς τρισδιάστατες εικόνες του σώματος.

Είναι ασφαλής εξέταση η Αξονική Τομογραφία;

Οι αξονικές είναι γρήγορες, ανώδυνες και γενικά ασφαλείς. Ωστόσο, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος να έχετε μια αλλεργική αντίδραση στο σκιαγραφικό που θα χρησιμοποιηθεί όπως επίσης και η έκθεση σε ακτινοβολία.

Η ποσότητα της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεστε κατά τη διάρκεια της εξέτασης ποικίλει ανάλογα με την ανατομική περιοχή του σώματος που εξετάζεται.

Οι αξονικοί τομογράφοι έχουν σχεδιαστεί για να βεβαιωθείτε ότι δεν είστε εκτεθειμένοι σε άσκοπα υψηλά επίπεδα.

Γενικά, η ποσότητα της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεστε κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασης είναι ισοδύναμη με το διάστημα μεταξύ μερικών μηνών και μερικών ετών έκθεσης στη φυσική ακτινοβολία από το περιβάλλον.

Παρόλο που ο κίνδυνος αυτός θεωρείται εξαιρετικά μικρός, η έκθεση σε ακτινοβολία κατά τη διάρκεια αξονικών εξετάσεων θεωρείται ότι μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου πολλά χρόνια αργότερα.

Συζητήστε με τον γιατρό σας ή το προσωπικό του τμήματος σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους εκ των προτέρων, αν έχετε κάποιες ανησυχίες.

ΥΠΕΡΗΧΟΣ


Το Κέντρο μας είναι εξοπλισμένο και με υπερσύγχρονα μηχανήματα υπερήχων. Το υπερηχογράφημα σήμερα θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους στην σύγχρονη Ιατρική.


  • Τι είναι ο Υπέρηχος και πού χρησιμοποιείται;
  • Πώς λειτουργεί;
  • Είναι ασφαλής εξέταση ο υπέρηχος;
Τι είναι ο Υπέρηχος και πού χρησιμοποιείται;

Το υπερηχογράφημα σήμερα αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους στη σύγχρονη ιατρική πράξη. Με την ποικιλία των τεχνικών που χρησιμοποιεί όπως η 2D και 3D υπερηχογραφία, η έγχρωμη υπερηχογραφία ή η ελαστογραφία μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την μορφολογία φυσιολογικών ή παθολογικών δομών, την αιμάτωση ή τη σκληρότητά τους.

Σήμερα, τα τελευταίας γενιάς μηχανήματα παράγουν εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε τη διάγνωση σε ένα πλήθος από παθολογικές οντότητες, ενώ ταυτόχρονα βρίσκουν εφαρμογή στη μελέτη οργάνων και αγγείων, που παλαιότερα δεν ήταν εφικτή.

Πώς λειτουργεί;

Υπερηχητικά κύματα εκπέμπονται από μια συσκευή που ονομάζεται ηχοβολέας, η οποία τοποθετείται πάνω από το εξεταζόμενο τμήμα του σώματος. Ο ηχοβολέας περιέχει ένα πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, το οποίο μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα σε υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα που μπορούν να εστιαστούν σε μια στενή δέσμη (τα ηχητικά κύματα είναι τόσο υψηλά που δεν μπορεί να τ’ ακούσει το ανθρώπινο αυτί).

Αν ο υποβολέας κινείται μπρος-πίσω, η δέσμη αυτή διαπερνά μια «φέτα» του σώματος. Μερικά από τα κύματα αντανακλώνται από τις οριακές γραμμές των ιστών και επιστρέφεται μια σειρά ήχων. Ο υποβολέας λειτουργεί και σαν δέκτης, μετατρέποντας αυτές τις αντηχήσεις σε ηλεκτρικά σήματα που υφίστανται επεξεργασία κι εμφανίζονται σε μια οθόνη, δίνοντας μια δισδιάστατη εικόνα του εξεταζόμενου μέρους του σώματος.

Είναι ασφαλής εξέταση ο υπέρηχος;

Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι, ότι είναι ασφαλής, ανώδυνη, γρήγορη και το βασικότερο ότι δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία, σε αντίθεση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους. Επιπλέον, είναι μια ακίνδυνη και χωρίς μεγάλο κόστος διαγνωστική μέθοδος. Οι εξετάσεις εκτελούνται αποκλειστικά από ιατρούς ακτινοδιαγνώστες, που είναι εξειδικευμένοι στη μέθοδο των υπερήχων.

© German Oncology Center. All rights reserved.