Ιατρικές Υπηρεσίες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


To Τμήμα προσφέρει τον προθεραπευτικό έλεγχο και τη νοσηλεία των ασθενών στο Κέντρο.


Στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και πλαισιώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους νοσηλευτές.

Περιλαμβάνει τα Εξωτερικά Ιατρεία Προθεραπευτικού Ελέγχου και τον Θάλαμο Νοσηλείας.

Η λειτουργία του Θαλάμου υποστηρίζεται επίσης από συνεργάτες φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και κλινικούς διατροφολόγους.

Η ΟΜΑΔΑ


Απαρτίζεται από ιατρούς παθολόγους με ειδικό ενδιαφέρον στις λοιμώξεις, τον σακχαρώδη διαβήτη και την ηπατολογία. Τη στελεχώνουν, επίσης, έμπειροι και εκπαιδευμένοι νοσηλευτές, που προσφέρουν τη φροντίδα τους στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Υπάρχει και μία ομάδα επαγγελματιών με επιστημονική κατάρτιση που συνεργάζονται με το Κέντρο, όπως φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι και κλινικοί διατροφολόγοι, οι οποίοι επίσης προσφέρουν τις ειδικευμένες τους υπηρεσίες σε όσους ασθενείς τις χρειάζονται, προκειμένου να επιτευχθεί η γρήγορη και ορθή ανάρρωσή τους.

Διευθύντρια του Τμήματος είναι η Ειδικός Παθολόγος Σοφία Χριστοδούλου, συνεπικουρούμενη από τον Ειδικό Παθολόγο Άρη – Δημήτριο Αγγουρίδη, και ομάδα νέων γιατρών.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα εξωτερικά ιατρεία προθεραπευτικού ελέγχου λειτουργούν επί καθημερινής βάσεως.

Διενεργείται ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος του ασθενούς πριν υποβληθεί σε ογκολογικές θεραπείες.

Διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται τυχόν συνοσηρότητες των ασθενών, όπως αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες και δυσλιπιδαιμία.

Οι ιατροί του τμήματος προβαίνουν σε αντιμετώπιση τυχόν απορρύθμισης των ανωτέρω παθολογικών προβλημάτων πριν ή και κατά τη διάρκεια της ογκολογικής θεραπείας των ασθενών.

Απώτερος στόχος η επίτευξη των βέλτιστων θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Στόχος διαρκής είναι η παροχή των όσο ιδανικών γίνεται συνθηκών νοσηλείας προς τους ασθενείς. Η παθολογική κλινική είναι υπεύθυνη για τους ογκολογικούς ασθενείς του κέντρου που έχουν ένδειξη για εισαγωγή και ενδονοσοκομειακή φροντίδα.

Στον Θάλαμο προσφέρεται νοσηλεία και παρακολούθηση ασθενών, είτε προγραμματισμένα, είτε έκτακτα. Οι νοσηλευόμενοι λαμβάνουν υψηλής ποιότητας ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων ασθενών είναι πάντοτε εναρμονισμένα με τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Υπάρχει, τέλος, ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο νοσηλείας για τις ιδιαίτερες ανάγκες νοσηλείας ουδετεροπενικών ασθενών.


Η Κλινική νοσηλεύει και ασθενείς που αντιμετωπίζουν επιπλοκές μετά από κάποια ογκολογική θεραπεία.


Με σύγχρονα διαγνωστικά μέσα διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει ευκαιριακές και νοσοκομειακές λοιμώξεις που τυχόν εμφανιστούν.


Προβαίνει σε ιατρικές παρεμβατικές πράξεις όπως διαγνωστικές και εκκενωτικές παρακεντήσεις ασκιτικού και πλευριτικού υγρού.


Παρέχεται ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο. Εστιάζεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, του πόνου και του στρες λόγω της ασθένειας. Στόχος, πάντα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, πρωτίστως για τον ασθενή, αλλά και για την οικογένειά του.


Προσφέρεται στους εσωτερικούς ασθενείς, πέρα από τη συνεχή νοσηλευτική παρακολούθηση, και 24ωρη ιατρική κάλυψη με εφημερεύοντα ιατρό στο κέντρο. Αυτό εξασφαλίζει, πέρα και από ένα αίσθημα ασφάλειας και ανακούφισης για τον ασθενή, βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα και άμεση ανταπόκριση στα έκτακτα περιστατικά.


Το Κέντρο διαθέτει επίσης σύγχρονο κλινικό εργαστήριο, το οποίο διενεργεί ταχύτατα τις αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις και φροντίζει για την άμεση έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Τα Εξωτερικά Ιατρεία είναι πλήρως εξοπλισμένα για την ορθή κλινική εξέταση των ασθενών και βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου μαζί με άνετο χώρο αναμονής. Ο Θάλαμος νοσηλείας βρίσκεται στον 2ο όροφο του Κέντρου και διαθέτει 27 κλίνες.

Κάθε δωμάτιο νοσηλείας διαθέτει όλον τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς. Οι υψηλής τεχνολογίας συσκευές παρακολούθησης ενισχύουν το νοσηλευτικό έργο και η ετοιμότητα και σωστή επιλογή αναλωσίμων βοηθούν στη σωστή φροντίδα του βαρέως πάσχοντος ασθενούς.

© German Oncology Center. All rights reserved.