Ιατρικές Υπηρεσίες

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Το Τμήμα, που διευθύνεται από τον Δρ. Majid Kalani, είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα για διαγνωστικές και επεμβατικές διαδικασίες. Το προσωπικό έχει υψηλή επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση, με πολυετή εμπειρία.


Προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που παρατίθενται παρακάτω:

Στεφανιαία αγγειογραφία και αγγειοπλαστική (PCI) συμπεριλαμβανομένης και θεραπευτικής αντιμετώπισης οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή), αγγειοπλαστικής, που σημαίνει άνοιγμα της κλειστής αρτηρίας της καρδιάς με μπαλονάκι και εισαγωγή stent.


Διαγνωστικοί τρόποι για την εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου, όπως FFR, iFR και Ενδοαγγειακό Υπέρηχο.


Εξαιρετικά προηγμένες τεχνικές επεμβατικής για σύνθετες και ασβεστοποιημένες στεφανιαίες νόσους, αθηρεκτομή περιστροφής και λιθοτριψία Shockwave.


Εμφύτευση καρδιακών βηματοδοτών και απινιδωτών (ICD), συμπεριλαμβανομένου ενός μονού και διπλού θαλάμου, και θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT).


Καθετηριασμός Δεξιάς Καρδιάς.


Περικαρδιοκέντηση για τη θεραπεία του ταμπόν ή σημαντική περικαρδιακή συλλογή.


© German Oncology Center. All rights reserved.