Πυρηνική Ιατρική

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Το Τμήμα PET/CT του GOC είναι εξοπλισμένο με το υβριδικό μηχάνημα ποζιτρονικής και αξονικής τομογραφίας IQ Discovery της General Electric.


Πρόκειται για ένα μηχάνημα που αποτελείται από την Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και από πολυτομικό αξονικό τομογράφο (CT540) 16 τομών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μηχανημάτων, αλλά και η τεχνολογία IQ, προσφέρουν μεγαλύτερη ευαισθησία, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερης ποιότητας εικόνα, μικρότερο χρόνο απεικόνισης, μειωμένη δόση του χορηγούμενου ραδιοφαρμάκου, και δυνατότητα ολόσωμης σάρωσης του εξεταζομένου.Οι απαραίτητες ραδιενεργές ουσίες για την απεικόνιση παράγονται μέσα στο Κέντρο μας στο εικονιζόμενο σύστημα «BG-75 Dose on Demand Biomarker Generator» της εταιρείας «ABT Molecular Imaging», και το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι τρία υποσυστήματα:
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ (Accelerator)

Πρόκειται για αυτοθωρακισμένο κυκλικό επιταχυντή πρωτονίων, ενέργειας 7,5 MeV, ο οποίος ακτινοβολεί σε στόχο νερού εμπλουτισμένου με Οξυγόνο-18, μετατρέποντάς τον σε ραδιενεργό Φθόριο-18.


ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Chemistry Production Module)

Γίνεται ραδιοσήμανση του μορίου ιχνηλάτη (tracer molecule), για χρήση στην διαγνωστική απεικόνιση Πυρηνικής Ιατρικής ως ραδιοφάρμακο.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ (Human Machine Interface)

Σε αυτό γίνονται αυτοματοποιημένες δοκιμές ποιοτικού ελέγχου (QC Tests) που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (High Pressure Liquid Chromatography – HPLC), καθορισμό των επιπέδων ενδοτοξίνης, καθώς και την αναγνώριση/επικύρωση της ταυτότητας του ραδιοφαρμάκου με την χρήση Thin Layer Chromatography (TLC) και γάμμα-φασματοσκόπισης.


* Όλη η πιο πάνω Εγκατάσταση είναι αδειοδοτημένη και επιβλέπεται από την αρμόδια Αρχή.
Πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, και είναι θωρακισμένη για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

© German Oncology Center. All rights reserved.