Εξωτερικά Ιατρεία

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝΗ πρώτη σας επαφή μαζί μας θα γίνει μέσω των στελεχών της εκπαιδευμένης ομάδας μας.
Κάθε μέλος της θα είναι «ο δικός σας άνθρωπος» στο GOC, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας με στόχο την ίαση.

Θα είναι ίσως τα πρώτα πρόσωπα με τα οποία θα έρθετε σε επαφή. Στελεχώνουν ένα από τα πιο νευραλγικά «επιχειρησιακά κέντρα» του GOC. Είναι τα άτομα στα οποία θα προωθηθεί το πρώτο τηλεφώνημά σας στο οποίο θα ζητάτε πληροφορίες και βοήθεια για το πρόβλημα που σας ανησυχεί, για μία εξέταση που σας έχουν προτείνει ή παραπέμψει να κάνετε, κ.ά.

Από εκεί και ύστερα, θα τα αφήσετε όλα στο ειδικά εκπαιδευμένο για σας προσωπικό μας. Υπεύθυνη του Τμήματος είναι η Δρ. Ελένη Δημητρίου, η οποία:


Συντονίζει την αξιολόγηση των ασθενών στα ογκολογικά τμήματα.

Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την λειτουργία των πολυθεαμτικών ομάδων.

Και ως Γενική Χειρουργός αξιολογεί τις χειρουργικές ενδείξεις και συν-οργανώνει την δημιουργία των χειρουργείων.

Η Ομάδα της Διαχείρισης Ασθενών:

Θα οργανώσει τη συλλογή των απαραίτητων ιατρικών σας δεδομένων (εξετάσεις, απεικονίσεις, γνωματεύσεις, κλπ) ώστε να προετοιμαστεί ο Ιατρικός Φάκελος που είναι απαραίτητος για τους ιατρούς, και να διευθετηθεί ακολούθως η πρώτη σας κατ’ ιδίαν συνάντηση. κανονιστεί η πρώτη σας συνάντηση με τους ιατρούς. Αυτοί ήδη θα έχουν σχηματίσει μία πρώτη εικόνα της κατάστασης και θα την παρουσιάσουν στο Ογκολογικό Ιατροσυμβούλιο που γίνεται καθημερινά στο Κέντρο. Εκεί γίνονται οι εκτιμήσεις, διατυπώνονται και συζητούνται προτάσεις για τη θεραπευτική αγωγή που χρειάζεστε ή και για άλλες συμπληρωματικές εξετάσεις εάν απαιτηθούν.


Θα σας ενημερώνει για όλα τα διαδικαστικά θέματα, είτε αυτά αφορούν μία ή περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις, είτε κάποια συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Σε αυτά τα πρόσωπα θα απευθύνεστε για όποιο οργανωτικό πρόβλημα σας παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και της αγωγής σας ή και μετά από αυτήν.


Θα φροντίσει για την διανομή των περιστατικών στα ενδεδειγμένα Τμήματα που θα διαχειριστούν κάθε ένα από αυτά.


Θα συντονίσει και θα κλείσει τα ραντεβού σας για απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, και γενικά για ό,τι χρειαστεί προκειμένου να γίνει πλήρης διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Το German Oncology Center (GOC) είναι ένα ιδιωτικό διαγνωστικό, θεραπευτικό και νοσηλευτικό Κέντρο. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όποιους το ζητήσουν, είτε είναι από την Κύπρο, είτε από οπουδήποτε αλλού, και υπάγεται στο ΓεΣΥ..

  • Ποια στοιχεία χρειάζονται για την προετοιμασία της πρώτης επίσκεψης;
Ποια στοιχεία χρειάζονται για την προετοιμασία της πρώτης επίσκεψης;

Αν είναι εφικτό, τα ακόλουθα:

Α. Αντίγραφο ταυτότητας
Β. Στοιχεία επικοινωνίας
Γ. Συμπλήρωση εντύπου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα GDPR (αυτό, θα σας σταλεί μετά το πρώτο τηλεφώνημα).
Δ. Ιατρικό ιστορικό, που να περιλαμβάνει όσα μπορείτε να προσκομίσετε από τα εξής:

  1. διάγνωση ασθένειας
  2. ιστοπαθολογικό
  3. στάδιο νόσου
  4. προηγούμενες θεραπείες
  5. πορεία νόσου
  6. συμπτώματα
  7. φαρμακευτική αγωγή
  8. απεικονιστικές εξετάσεις, με τις εκθέσεις τους και τα CD’s

Σε κάθε περίπτωση, για όποια απορία έχετε ακόμα και για οικονομικά ζητήματα, απευθυνθείτε στα μέλη της Ομάδας μας.

Ομάδα Διαχείρισης

Οι Άνθρωποί σαςΆθως Νεοφύτου

Στέφη Στεφανίδου

Κατερίνα Αγγελίδου

Νίκη Ολυμπίου
© German Oncology Center. All rights reserved.